Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti týkajúcu sa malých projektov v oblasti veternej energie

Description

Description

Uskutočňovať hodnotenie a posudzovanie potenciálu malých systémov v oblasti veternej energie. Realizovať štandardizovanú štúdiu s cieľom odhadnúť potrebnú spotrebu elektrickej energie budovy a podiel malej veternej energie na celkovom zásobovaní energiou a vykonávať výskum na podporu rozhodovacieho procesu.

URI – koncept