Skip to main content

Show filters

Hide filters

zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia

Description

Description

Monitorovanie činností a vykonávanie úloh na zabezpečenie súladu s normami zahŕňajúcimi ochranu životného prostredia a trvalú udržateľnosť a úprava činností v prípade zmien právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Zabezpečenie, aby postupy boli v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a osvedčenými postupmi.

Vzťahy

URI – koncept