Skip to main content

Show filters

Hide filters

vyvinúť nové potravinové výrobky

Description

Description

Vykonávanie experimentov, vytváranie vzoriek výrobkov a vykonávanie výskumu ako súčasti vývoja nových potravinových výrobkov.

URI – koncept