Skip to main content

Show filters

Hide filters

vzdelávať o predchádzaní chorobám

Description

Description

Poskytovanie poradenstva založeného na dôkazoch o tom, ako predchádzať zlému zdravotnému stavu, vzdelávanie a informovanie jednotlivcov a ich opatrovateľov o tom, ako predchádzať zlému zdravotnému stavu a/alebo schopnosť poradiť, ako môžu zlepšiť svoje životné prostredie a zdravotný stav. Poskytovanie poradenstva v oblasti identifikácie rizík, ktoré vedú k zlému zdravotnému stavu, a pomoc pri zvyšovaní odolnosti pacientov zameriavaním sa na stratégie prevencie a včasnej intervencie.

Vzťahy

URI – koncept