Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať dohľad nad výrobou motorových vozidiel

Description

Description

Kontrola závodov, v ktorých sa vyrábajú motorové vozidlá, na zaistenie bezpečnosti a kontroly kvality. Zabezpečenie, aby sa komponenty vyrábali v súlade s bezpečnostnými a konštrukčnými špecifikáciami.

URI – koncept