Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

životný cyklus vývoja systémov

Description

Description

Postupnosť krokov, ako sú plánovanie, tvorba, testovanie a zavádzanie, a modely pre vývoj a riadenie životného cyklu systému.

Alternatívne označenie

proces vývoja programov

proces vývoja softvéru

životný cyklus informačného systému

životný cyklus vývoja aplikácie

životný cyklus vývoja informačných systémov

Vzťahy

URI – koncept