Skip to main content

Show filters

Hide filters

vnútorná politika riadenia rizika

Description

Description

Vnútorné politiky riadenia rizík, ktoré identifikujú, hodnotia a prioritizujú riziká v oblasti IT. Metódy používané na minimalizáciu, monitorovanie a kontrolu možnosti a vplyvu katastrofálnych udalostí, ktoré majú vplyv na dosiahnutie obchodných cieľov.

Alternatívne označenie

vnútorná politika rizikového riadenia

interné postupy spravovania rizík

podniková stratégia na riešenie rizík

vnútorný plán rizikového manažmentu

vnútorná politika riadenia rizík

URI – koncept