Skip to main content

Show filters

Hide filters

používať techniky kognitívnej behaviorálnej liečby

Description

Description

Používanie techník kognitívnej behaviorálnej liečby na liečbu osôb, ktorých liečba zahŕňa kognitívne preškolenie, riešenie dysfunkčných emócií, maladaptívneho správania a kognitívnych procesov a obsahov prostredníctvom rôznych systematických postupov.

URI – koncept