Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať profesionálnu starostlivosť v ošetrovateľstve

Description

Description

Poskytovanie odbornej starostlivosti zodpovedajúcej potrebám jednotlivcov, rodín a skupín v oblasti zdravia a ošetrovateľskej starostlivosti s prihliadnutím na vedecký vývoj, ako aj požiadavky na kvalitu a bezpečnosť stanovené v súlade s právnymi predpismi/nariadeniami o profesionálnom správaní.

URI – koncept