Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsluhovať stroj na pripevňovanie podvalov

Description

Description

Obsluha stroja, ktorý upevňuje kovové upevňovacie svorky na železničné podvaly. Bezpečné upevnenie koľají k podvalom pomocou ručného zariadenia.

URI – koncept