Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracúvať postupy nakladania s odpadom

Description

Description

Vývoj zariadení, metód a postupov, ktoré možno použiť v rôznych typoch zariadení na spracovanie a likvidáciu odpadu s cieľom zlepšiť efektívnosť procesov nakladania s odpadom, znížiť vplyv na životné prostredie a zaistiť bezpečnosť zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti nakladania s odpadom.

URI – koncept