Skip to main content

Show filters

Hide filters

preprava nebezpečných materiálov

Description

Description

Predpisy a bezpečnostné postupy, ktoré sa používajú pri preprave nebezpečných materiálov a výrobkov, ako sú napríklad nebezpečný odpad, chemikálie, výbušniny a horľavé materiály.

URI – koncept