Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať poradenstvo v oblasti daňového plánovania

Description

Description

Poskytovať poradenstvo o vhodných stratégiách na zahrnutie daní do celkového finančného plánu s cieľom znížiť daňové zaťaženie. Poskytovať poradenstvo v otázkach týkajúcich sa daňových právnych predpisov a v súvislosti s možnými dôsledkami, ktoré môžu rozhodnutia vo finančných otázkach mať v daňovom priznaní. Poskytovať poradenstvo v otázkach týkajúcich sa napríklad založenia spoločnosti, investícií, prijímania zamestnancov alebo následníctva v spoločnosti.

URI – koncept