Skip to main content

Show filters

Hide filters

viesť záznamy o zásahoch údržby

Description

Description

Viesť písomné záznamy o všetkých vykonaných opravách a údržbe vrátane informácií o použitých dieloch a použitých materiáloch atď.

Vzťahy

URI – koncept