Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržiavať plán prác

Description

Description

Riadiť postupnosť činností s cieľom dokončiť prácu v dohodnutých lehotách na základe harmonogramu prác.

Vzťahy

URI – koncept