Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať zákazníkom poradenstvo o bicykloch

Description

Description

Poskytovať zákazníkom informácie o viacerých typoch a funkciách bicyklov. Pomôcť zákazníkom nájsť typ bicykla, ktorý zodpovedá ich potrebám.

Vzťahy

URI – koncept