Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvoriť profil páchateľa

Description

Description

Určiť psychologické a sociálne dôvody, prečo osoby páchajú trestné činy, s cieľom vytvoriť typické druhy profilov páchateľov, ktoré môžu orgány presadzovania práva v budúcnosti používať na riešenie trestných činov a nájdenie páchateľov.

URI – koncept