Skip to main content

Show filters

Hide filters

myslieť rýchlo

Description

Description

Byť schopný pochopiť a spracovať najdôležitejšie aspekty faktov a súvislostí medzi nimi, a to rýchlo a presne.

URI – koncept