Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripraviť obsah vyučovacej hodiny

Description

Description

Pripravovať obsah, ktorý sa má vyučovať v triede, v súlade s cieľmi učebného plánu, plánovaním cvičení, skúmaním aktuálnych príkladov atď.

Vzťahy

URI – koncept