Skip to main content

Show filters

Hide filters

objednávať zásoby

Description

Description

Objednávať produkty od príslušných dodávateľov s cieľom získať pohodlné a rentabilné výrobky na zakúpenie.

Alternatívne označenie

vyberať zásoby na objednanie

zabezpečovať zásoby

zaisťovať rezervy

robiť objednávky zásob

zostavovať objednávky zásob

Vzťahy

URI – koncept