Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

predávať cestovné lístky

Description

Description

Predávať cestovné lístky cestujúcim v železničnej doprave, so zohľadnením cieľa, cestovných poriadkov a dostupných zliav. Presne skontrolovať platnosť celej škály cestovných lístkov.

URI – koncept