Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať stratégiu dopravy

Description

Description

Predvídať požiadavky a ciele spoločnosti z hľadiska dopravnej stratégie; použiť to ako základ na prijatie opatrení na vykonávanie stratégie.

Vzťahy

URI – koncept