Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť multidisciplinárny tím zaoberajúci sa starostlivosťou o pacienta

Description

Description

Riadiť, dohliadať a pracovať s multidisciplinárnym tímom, ktorý sa zaoberá starostlivosťou o pacientov, ako sú zdravotné sestry a stážisti. To zahŕňa zabezpečenie účinnej komunikácie, organizáciu práce a poskytovanie podpory členom tímu.

URI – koncept