Skip to main content

Show filters

Hide filters

predpovedať trendy v oblasti vývoja ľudskej populácie

Description

Description

Porovnať existujúce údaje o ľudskej populácii s geografickými a sociologickými poznatkami s cieľom predvídať trendy v ľudskej populácii.

Vzťahy

URI – koncept