Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať stratégiu verejného obstarávania

Description

Description

Navrhnúť stratégiu verejného obstarávania a definovať najvhodnejší a najúčinnejší postup na dosiahnutie cieľov organizácie a zabezpečenie skutočnej hospodárskej súťaže. Definovať jednotlivé prvky, napríklad funkcie, rozsah a trvanie postupu, rozdelenie na časti, techniky a nástroje elektronického predkladania, typy zmluvy a doložky o plnení zmluvy.

URI – koncept