Skip to main content

Show filters

Hide filters

procesy elektrolytického pokovovania

Description

Description

Rôzne procesy obrábania kovov, pri ktorých sa používa elektrický prúd, aby sa vytvorila kovová vrstva na elektróde a na obrobku, ako sú impulzné elektrolytické pokovovanie, impulzné elektrolytické nanášanie a iné.

URI – koncept