Skip to main content

Show filters

Hide filters

zaznamenávať údaje o skúškach

Description

Description

Zaznamenávať údaje, ktoré boli konkrétne identifikované počas predchádzajúcich skúšok, s cieľom overiť, či výstupy testu prinášajú konkrétne výsledky, alebo preskúmať reakciu subjektu v prípade výnimočných alebo nezvyčajných vstupných údajov.

Vzťahy

URI – koncept