Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunikovať s tímom stavebných pracovníkov

Description

Description

Vymieňať si informácie so stavebnými štábmi alebo orgánmi dohľadu s cieľom zabezpečiť hladký priebeh stavebného projektu. Získať aktuálne informácie o pokroku a akýchkoľvek prekážkach a informovať posádky o akýchkoľvek zmenách v harmonograme alebo postupoch.

URI – koncept