Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripraviť NOTAM pre služby poskytované na termináloch letísk

Description

Description

Pripravovať oznámenia pre letcov (NOTAM) pre letové prevádzkové služby (ATS) v súvislosti s údržbárskymi prácami a činnosťami na letisku. Podávať správy o podmienkach vzletovej a pristávacej dráhy, operáciách odsunu snehu, potrebe uzavrieť vzletové a pristávacie dráhy a o významných prerušeniach z dôvodu údržby.

Vzťahy

URI – koncept