Skip to main content

Show filters

Hide filters

13890
zručnosti

V pilieri zručností klasifikácie ESCO sa zobrazuje typ zručnosti a rozlišuje sa medzi i) pojmami zručností/kompetencií a ii) pojmami znalostí. Nerozlišuje sa však medzi zručnosťami a kompetenciami. Každý z týchto pojmov obsahuje jeden preferovaný termín a niekoľko nepreferovaných, a to vo všetkých 27 jazykoch klasifikácie ESCO. Podáva aj vysvetlenie pojmu vo forme opisu.  

Pilier zručností klasifikácie ESCO obsahuje 13 485 pojmov štruktúrovaných v hierarchii, ktorá obsahuje štyri podskupiny klasifikácie. Jednotlivé podskupiny klasifikácie sa zameriavajú na rôzne typy pojmov týkajúcich sa znalostí a pojmov týkajúcich sa zručností/kompetencií:     

  • Znalosti     
  • Zručnosti     
  • Postoje a hodnoty     
  • Jazykové zručnosti a znalosti  

Okrem hierarchie sú k dispozícii aj podsúbory zručností, ktoré možno nájsť podľa:     

  • hierarchie prierezových zručností,     
  • súboru jazykov,     
  • súboru digitálnych zručností.    

Hierarchia zručností klasifikácie ESCO sa neustále zdokonaľuje. Oceníme, ak nám poskytnete spätnú väzbu, pokiaľ ide o kvalitu zručností a skupín zručností, prostredníctvom našej kontaktnej stránky.      

Upozornenie o autorských právach: Hierarchia zručností klasifikácie ESCO čiastočne vychádza z prvkov už existujúcej klasifikácie O*Net a z kanadského glosára zručností a znalostí. Ďalšie informácie nájdete tu.          

O*NET OnLine prevádzkuje americké ministerstvo práce, odbor zamestnanosti a odbornej prípravy (USDOL/ETA). Používa sa v rámci licencie CC BY 4.0 O*NET® je ochranná známka USDOL/ETA.         

Skills and Knowledge Checklist prevádzkuje kanadská vláda. Kanadská vláda v súčasnosti vyvíja rámce a produkty na lepšie vymedzenie a opis kompetencií, pričom prvým verejne dostupným produktom je Skills and Competencies Taxonomy.