Skip to main content

Show filters

Hide filters

spolupracovať s pomocnými pedagogickými pracovníkmi

Description

Description

Komunikovať s manažmentom vzdelávania, ako sú riaditelia škôl a členovia správnej rady, a s podporným tímom pre vzdelávanie, ako je napríklad pedagogický asistent, školský poradca alebo akademický poradca v otázkach týkajúcich sa dobrých životných podmienok študentov.

Vzťahy

URI – koncept