Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať poradenstvo pri konzervátorských činnostiach

Description

Description

Formulovať usmernenia týkajúce sa starostlivosti o objekty, ich ochrany a údržby a poskytovať odborné poradenstvo v súvislosti s možnými obnovovacími prácami, ktoré sa majú vykonať.

URI – koncept