Skip to main content

Show filters

Hide filters

zabezpečovať transparentnosť informácií

Description

Description

Zabezpečiť, aby sa potrebné alebo požadované informácie poskytovali verejným alebo žiadajúcim stranám jasne a úplne, a to spôsobom, ktorý výslovne nezadržiava žiadne informácie.

Vzťahy

URI – koncept