Skip to main content

Show filters

Hide filters

vážiť suroviny pri prijatí

vykonávať pracovné merania

samostatnosť a súvisiace zručnosti a kompetencie

efektívna práca

riadiť kvalitu

vykonať kontroly kvality pred montážou

kontrolovať kvalitu surovín

schváliť suroviny

merať fyzické vlastnosti

životné zručnosti a kompetencie

uplatňovanie všeobecných vedomostí

uplatňovať znalosti z oblasti vedy, techniky a technológií

vykonávať pracovné merania

vážiť materiály

práca so strojovým zariadením a špecializovaným vybavením

používať presnú mechaniku a vybavenie

obsluhovať prístroje na presné meranie

obsluhovať váhu

presúvať alebo dvíhať materiály, zariadenia alebo dodávky

riadiť prijímanie surovín na krmivo

merať fyzické vlastnosti

vážiť

dodržiavať postupy vyhodnocovania materiálov pri prijatí

manipulovať a premiestňovať

premiestňovať a dvíhať

skladovať tovary a materiály

starať sa o dodávky surovín

analyzovať a vyhodnocovať informácie a údaje

analyzovať a vyhodnocovať informácie a údaje

plánovanie a organizovanie

usporadúvať informácie, predmety a zdroje

spracovať kvalitatívne informácie

informačné zručnosti

monitorovať, skúmať a testovať

monitorovať kvalitu tovaru

prierezové zručnosti a kompetencie

rozumové zručnosti a kompetencie

spracúvanie informácií, myšlienok a koncepcií

myslieť kriticky

zručnosti

pomáhať a asistovať

chrániť a dodržiavať

dodržiavať operačné postupy

dodržiavať postupy vyhodnocovania materiálov pri prijatí

kontrolovať kvalitu surovín pri prijatí

vážiť suroviny pri prijatí

Description

Description

Vykonávať postupy váženia s cieľom odhadnúť množstvo surovín. Presne zaznamenávať hmotnosť a starostlivosť s cieľom minimalizovať akékoľvek straty surovín.

URI – koncept