Skip to main content

Show filters

Hide filters

bezpečnostné normy IKT

Description

Description

Normy týkajúce sa bezpečnosti IKT, ako je ISO, a techniky potrebné na zabezpečenie súladu organizácie s nimi.

Alternatívne označenie

bezpečnostné štandardy IKT

normy bezpečnosti informačných a komunikačných technológií

normy IT bezpečnosti

pravidlá zabezpečenia IT

predpisy o bezpečnosti výpočtových systémov

URI – koncept