Skip to main content

Show filters

Hide filters

nakladanie s odpadom

Description

Description

Metódy, materiály a predpisy používané na zber, prepravu, spracovanie a zneškodňovanie odpadu. Zahŕňa to recykláciu a monitorovanie likvidácie odpadu.

Vzťahy

URI – koncept