Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvoriť chemické výrobky

Description

Description

Skúmať a tvoriť nové chemikálie a plasty, ktoré sa používajú pri výrobe rôznych druhov tovaru, ako sú lieky, textilné výrobky, stavebné materiály a výrobky pre domácnosť.

URI – koncept