Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

matematika

Description

Description

Matematika je štúdium tém ako množstvo, štruktúra, priestor a zmena. Zahŕňa identifikáciu vzorov a vytváranie nových hypotéz založených na nich. Matematici sa snažia preukázať pravdivosť alebo nepravdivosť týchto hypotéz. Existujú mnohé oblasti matematiky, z ktorých niektoré sa bežne používajú v praxi.

Vzťahy

URI – koncept