Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsluhovať uchytávač rúrok

Description

Description

Obsluhovať hydraulický uchytávač rúrok, pripojenie k ťažkým strojovým zariadeniam používané na uchopenie a manipuláciu valcových predmetov, ako sú stromy alebo rúrky. Zdvíhať objekt, bezpečne ho manévrovať a položiť ho do požadovanej polohy.

URI – koncept