Skip to main content

Show filters

Hide filters

myslieť analyticky

Description

Description

Vytvárať myšlienky s použitím logiky a uvažovania s cieľom identifikovať silné a slabé stránky alternatívnych riešení, záverov alebo prístupov k problémom.

Alternatívne označenie

uplatňovať analytický prístup

uvažovať analyticky

vykonávať logickú analýzu

Vzťahy

URI – koncept