Skip to main content

Show filters

Hide filters

klasifikovať kompozitné drevo

Description

Description

Posúdiť kvalitu kompozitného dreva hľadaním chýb, nedokončeného lepenia a nezrovnalostí.

Vzťahy

URI – koncept