Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripravovať správy o analýze nákladov a výnosov

Description

Description

Vypracovať, zostavovať a oznamovať správy o analýze nákladov v súvislosti s navrhovanými a rozpočtovými plánmi spoločnosti. Analyzovať finančné alebo sociálne náklady a prínosy projektu alebo investície vopred za dané časové obdobie.

Vzťahy

URI – koncept