Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

uplatňovať riadenie rizika pri umeleckých dielach

Description

Description

Určiť rizikové faktory pre umelecké zbierky a zmierňovať ich. Rizikové faktory pre umelecké diela zahŕňajú vandalizmus, krádež, škodcov, núdzové situácie a prírodné katastrofy. Vypracovať a vykonávať stratégie na minimalizáciu týchto rizík.

URI – koncept