Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržiavať nariadenia v oblasti stavebníctva

Description

Description

Komunikovať so stavebnými kontrolami, napr. predkladaním schém a plánov, aby sa zabezpečilo správne dodržanie všetkých stavebných predpisov, zákonov a kódexov.

URI – koncept