Skip to main content

Show filters

Hide filters

uplatňovať systémové dizajnérske myslenie

Description

Description

Uplatňovať proces kombinovania metód systémového myslenia s dizajnom zameraným na ľudí s cieľom riešiť zložité spoločenské výzvy inovatívnym a udržateľným spôsobom. To sa najčastejšie uplatňuje pri postupoch sociálnej inovácie, ktoré sa zameriavajú viac na navrhovanie zložitých systémov služieb, organizácií alebo politík, ktoré prinášajú hodnotu spoločnosti ako celku, než na návrh samostatných produktov a služieb.

URI – koncept