Skip to main content

Show filters

Hide filters

spravovať údaje príjemcov zdravotnej starostlivosti

Description

Description

Vedenie presných záznamov klientov, ktoré spĺňajú aj právne a profesionálne normy a etické záväzky, s cieľom uľahčiť riadenie klientov a zabezpečenie toho, aby sa so všetkými údajmi o klientoch (vrátane ústnych, písomných a elektronických) zaobchádzalo dôverne.

Vzťahy

URI – koncept