Skip to main content

Show filters

Hide filters

skladať elektronické jednotky

Description

Description

Spájať rôzne elektronické a počítačové diely a vytvoriť tak elektronický produkt alebo zariadenie.

URI – koncept