Skip to main content

Show filters

Hide filters

elektrina z hydroelektrární

Description

Description

Výroba elektrickej energie využívaním vodnej energie, ktorá využíva gravitačné sily pri pohybe vody, ako aj výhody a negatívne aspekty využívania vodnej energie ako obnoviteľného zdroja energie.

URI – koncept