Skip to main content

Show filters

Hide filters

vítať účastníkov zájazdu

Description

Description

Vítanie nových turistov prichádzajúcich na miesto stretnutia a ich informovanie o podrobnostiach týkajúcich sa nadchádzajúcich akcií a ciest.

Alternatívne označenie

vítať zájazdové skupiny

uvítať skupiny turistov

privítať skupinu cestujúcich

zaregistrovať účastníkov zájazdu

Vzťahy

URI – koncept