Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať utajené vyšetrovanie

Description

Description

Vykonávanie vyšetrovacej povinnosti spôsobom, ktorý zaisťuje súkromnú a skrytú povahu operácie a ktorý nie je odhalený žiadnymi stranami, ktoré by mohlo vyšetrovanie negatívne ovplyvniť.

URI – koncept